Triangulace: Jak to ovlivňuje naše vztahy?

Taktika manipulace známá jako triangulace má v psychologickém kontextu za cíl získat převahu pomocí vytváření konfliktů mezi lidmi. Klíčové znaky a dopady této metody na mezilidské vztahy, včetně strategií pro její zvládání, jsou předmětem zájmu.

**Co triangulace znamená?** Jedná se o rozšířený druh škodlivého jednání, kde jedinec vyvolává konflikty, využívající nepřímého kontaktu a často vede k nedorozuměním. Tato strategie nachází uplatnění v různorodých vztazích, od rodinných po profesní, a může vyústit v rozkol mezi dotčenými stranami.

**Příznaky a příklady** Charakteristickým znakem triangulace je její odraz v nejrůznějších situacích, kde ústřední postavou je člověk s nejistotou ve vztahu. Toto jednání může vést k rozdělování lidí a šíření nepravdivých informací. Například vytvoření napjaté atmosféry v domácnosti či na pracovišti, nebo pokus o získání výhody ve vztahu, jsou typickými případy.

**Kdo triangulaci praktikuje?** Lidé s určitými osobnostními poruchami, jako je narcistická nebo hraniční, jsou známí využíváním triangulace k posílení své pozice. V romantických vztazích i v rodinném prostředí může být tento přístup používán k manipulaci a vytváření napětí.

**Dopady triangulace** Pro osoby vystavené triangulaci může být její zkušenost frustrující a zraňující. Snaha o obranu nebo konfrontaci může paradoxně posílit pozici manipulátora.

**Přístupy k řešení** Někdy je nejlepší strategií nekonfrontační přístup a udržení sebekontroly. Klíčem je otevřená a autentická komunikace, která může pomoci vyjasnit situaci a předejít dalším manipulacím.

 Triangulace je složitá a destruktivní taktika, která vyžaduje uvědomělý přístup k jejímu zvládání. Uvědomění si jejích projevů a aktivní komunikační strategie mohou vést k pozitivní změně v dynamice vztahu.

Facebook Comments Box
Josef Hoang
Vážím si vašeho času a ochoty na sobě pracovat. Díky vám se stává svět lepším místem. Pokračujte v tom, co děláte a nadále na sobě pracujte. A't se vám daří.

Zjistěte více a stáhněte si ZDARMA mini-kurz 

 "o Narcismu" 

Komentáře